Nagłówek Napis

Personel Przedszkole w Nowym Browińcu

Nauczyciele

  • mgr Magdalena Englot-Prus
  • mgr Justyna Kłosowska
  • ks. mgr Kiełek Rafał

Pomoc nauczyciela

  • Burczyk Anitka - pomoc nauczyciela/intendent
  • Kinga Marszałek – pomoc nauczyciela

Personel obsługi

  • Figura Dorota – kucharka
  • Poremba Oliwia – intendent/ sprzątaczka

Dodatkowe zajęcia

  • mgr Tunia Edyta – logopedia
  • mgr Stach Beata – rytmika
  • mgr Mazur Nicol - język mniejszości narodowej - język niemiecki

Telefon
77/437 65 87