Nagłówek Napis

Serdecznie zapraszamy do kontaktu

Gminne Przedszkole Publiczne w Lubrzy

ul. Wolności 54
48-231 Lubrza
tel. 077/ 4376224

Adres e-mail:

Przedszkole Nowy Browiniec
77/437 65 87

Przedszkole Trzebina
77/436 68 77

Przedszkole Dytmarów
77/436 19 82
516 074 314

Przedszkole