Nagłówek Napis

POKAZ PŁAZÓW pt. "Spotkanie z przyrodą"

Dnia 18.03.2016r. do przedszkola przyjechali przedstawiciele Agencji impresaryjno-artystycznej ,,KLAPS ART?, którzy przedstawili informacje o płazach.

Przedszkolaki mogli zobaczyć: rzekotkę chińską, rzekotkę australijską, ropuchę agę, ropuchę indonezyjską, traszkę, salamandrę tygrysią.

Pomiędzy pokazami można było usłyszeć odgłosy przedstawicieli płazów np.: rzekotki polskiej, kumaka nizinnego, żaby wodnej.

Przedszkolaki zapoznali się z budową płazów, sposobie poruszania, miejsca bytowania jak i sposobie odżywiania. Szkielet żaby wykorzystano do omówienia budowy układu kostnego płazów.

 Ciekawe ubarwienie można było zobaczyć u przedstawicieli kumaków i traszek.

Dzieci były bardzo zadowolone.

Powrót do wyboru aktualności