Nagłówek Napis

Spotkanie z policjantami

Od początku roku szkolnego dzieci w naszym przedszkolu poznawały podstawowe zasady bezpieczeństwa zarówno na terenie przedszkola jak i poza nim. Chodziliśmy na spacery, wycieczki ucząc się jak prawidłowo przechodzić przez jezdnię i zachowywać w jej pobliżu. Najwięcej jednak o ruchu drogowym wiedzą policjanci.

 

Dlatego też 24 września 2018r. w Przedszkolu w Lubrzy odbyło się spotkanie z policjantami z Komisariatu Policji w Prudniku. Tematem spotkania było utrwalenie z dziećmi zasad ruchu drogowego oraz przypomnienie zagadnień dotyczących bezpieczeństwa dzieci w przedszkolu i w domu. Policjanci, w formie praktycznej, przypomnieli podstawowe zasady zachowania się podczas przechodzenia przez jezdnię.   Następnie wytłumaczyli jak dbać o bezpieczeństwo własne  i innych oraz do kogo zwracać się  o pomoc w sytuacji zagrożenia. Policjanci poinformowali i pokazali dzieciom  również, w  jaki sposób należy się zachowywać podczas ataku psa. Dzieci z dużym zainteresowaniem słuchały rad i wskazówek zaproszonych gości. Na zakończenie wizyty przedszkolaki wręczyły policjantom podziękowanie.

Powrót do wyboru aktualności