Nagłówek Napis

WITAMY PONOWNIE

Domki zwierząt wiejskich

5. Dzień dobry zwierzątka - opowiadanie do przeczytania przez rodziców . 

Bardzo wcześnie rano wszystkie zwierzęta jeszcze smacznie spały .

Kogut i kury w kurniku na grzędzie , krowa i koń w oborze , a piesek w  budzie .

Pierwszy obudził się kogut , wyskoczył z kurnika i  głośno zapiał - kukuryku ! 

Głośne pianie koguta obudziło kury - ko, ko ,ko ! 

Na śniadanie kurki zjadły ziarenka . 

Obudził się też piesek , - zaszczekał - hau, hau , hau ! 

Pobiegał w kółko podwórka . Zmęczył się bardzo tym bieganiem .

Wyszedł także ze swej kryjówki kotek i zamiauczał - miau , miau ! 

Wypił mleczko z miseczki . 

W chlewiku świnka zaczęła potrącać ryjkiem drzwi . 

Krowa zaryczała - muu, muu ! 

A koń zaparskał , że też już nie śpi .

 

6. Analiza opowiadania i stawianie dziecku pytań pod kątem wzbogacania jego wiedzy 

na temat zachowania , wydawania charakterystycznych dźwięków , ulubionych przysmaków oraz miejsc zamieszkania zwierząt wiejskich . np ; 

- Jakie zwierzęta występują w opowiadaniu ? 

- Jak się zachowują ? 

- jakie dźwięki wydają ? 

- Jakie mają ulubione przysmaki ? 

- Gdzie mieszkają ? - Wymień nazwy ich domków . 

 

7. Piosenka - zabawa - Kaczor Donald farmę  miał ....

Kaczor Donald farmę miał-  ija, ija ,oł ,

na tej farmie pieska miał - ija , ija ,oł 

Piesek -hał , piesek - hał , piesek - hał, hał , hał .

Kaczor Donald farmę miał - ija , ija , oł 

na tej farmie kotka miał - ija, ija , ol . 

Kotek - miau , kotek miau, kotek miau , miau , miau . 

Kaczor Donald -----------------------------

na tej farmie kurkę miał ija ..................

kurka ko , ---------------------------------

W ten sposób można się bawić z dzieckiem wymieniając wszystkie zwierzątka 

żyjące na farmie i charakterystyczne dla nich dźwięki . 

 

8. Matematyka w zagrodzie . 

Rodzice przygotowują dla dzieci plastikowe zakrętki od butelek .

Dziecko układa je zgodnie z treścią zadań  np ; 

W gospodarstwie pani Marysi są 2 krowy , 3 kozy i jeden koń .Ile pani Marysia ma zwierząt ?

Na słońcu wygrzewają się 4 koty i 6 piesków . Ile zwierząt wygrzewa się na słońcu ? 

Po podwórku chodzi 1 krowa, 3 konie ,4 pieski i jeden kot . Ile zwierząt jest na podwórku ?

Pamiętajmy o tym ,że starsze dzieci dodają i odejmują do 10 , układając działania 

matematyczne z wykorzystaniem cyfr i znaków . 

Dzieci młodsze układają zadania wg poleceń , ale bez cyfr i znaków , 

przeliczając w mniejszym zakresie . 

Zakrętki to nasze symboliczne zwierzątka .

 

9. Dzieci 6- l - czytają kolejny , nowy tekst z Karty pracy wg ustalonej wcześniej kolejności .

Teksty w tej książce zawierają wszystkie , znane dzieciom litery .

Dzieci 4- l i 5 -l również pracują w książkach wykonując kolejne ćwiczenia . 

Dzieci 3- l budują z rodzicami z klocków farmę dla zwierząt .

 

 

Powrót do wyboru aktualności