Nagłówek Napis

IDZIEMY W POLE

Co się dzieje na polu...

5. Przypomnienie wiersza M. Konopnickiej - Pójdziemy w pole w ranny czas . 

Dzieci znają już ten wiersz z przedszkola i z naszych poprzednich zajęć . 

Rodzice stawiają dziecku pytania w stylu - ; 

- Jak myślicie , co można zobaczyć teraz na polu ? 

- Jakie maszyny rolnicze są wykorzystywane przez rolników ? 

- Co robią teraz rolnicy w polu ? 

- Jakie uprawy można już rozpoznać na polu ? 

- Jakie odgłosy można usłyszeć w polu ? 

- Jakie ptaki można usłyszeć ? 

- Jakie zwierzęta i ptaki można zobaczyć ? 

Dzieci na ten temat mają już pewną wiedzę , ale na pewno nie jest ona 

wystarczająca , dlatego teraz rodzice zapraszają swoje dziecko na 

spacerek na pobliskie pola . 

Pogoda nam sprzyja , mamy już pozwolenie na takie wycieczki , 

więc korzystajmy - przyjemne z pożytecznym ! 

Na wycieczce rodzice wyjaśniają dziecku jego wątpliwości , 

uzupełniają wiedzę na temat rolniczych prac polowych , 

nazywają widoczne już uprawy , (zboża , rzepak ) , 

zwracają uwagę na bogatą faunę i florę na polach . 

Można robić zdjęcia z wycieczki i wysłać je naszej Adriance , by umieściła je 

na stronie naszego przedszkola . 

 

6. Po spacerku - wycieczce dzieci dzielą się swoimi refleksjami 

na temat tego co widziały , co im się najbardziej podobało , 

czy praca rolnika jest łatwa , czy chciałyby być rolnikami , 

czy praca rolników jest pożyteczna , jeśli tak to dlaczego ? itp 

 

7. Co się dzieje na polu - praca plastyczna . 

Dzieci starsze utrwalają swoje wrażenia , wykorzystując farby plakatowe . 

Przypominamy im , by prace rozplanować na całej kartce , 

by były wyraźne , przejrzyste i związane z tematem  . 

Proszę zachować te prace - również można zrobić ich zdjęcia i przesłać . 

Dzieci młodsze -3- l kolorują wydrukowane rysunki , 

przedstawiające maszyny rolnicze . 

Pamiętamy , by były to najprostsze kolorowanki . 

Zwracamy uwagę , by dziecko mieściło się w wyznaczonym konturze , 

nie rysowało poza linie , ale nie musi kolorować szczelnie całego rysunku , 

zależy to od od jego inwencji . 

 

8 . Chętne dzieci 4-5-6-l mogą pracować z kartą pracy wg 

ustalonej kolejności ćwiczeń . 

Powrót do wyboru aktualności