Nagłówek Napis

DBAMY O NASZĄ PLANETĘ

Dzień dobry wszystkim dzieciom i ich rodzicom . W tym tygodniu tematem głównym będzie troska o naszą planetę , ziemię , naszą małą ojczyznę .

Dzień dobry wszystkim dzieciom i ich rodzicom . 

W tym tygodniu tematem głównym będzie troska o naszą planetę , 

ziemię , naszą małą ojczyznę . 

 

1. Słuchanie wiersza M. Strzałkowskiej - NOWA MODA . 

W domu Oli oraz Ali 

wszyscy razem się zebrali , 

aby wspólnie pogawędzić , 

jak sobotę miło spędzić . 

Uradzili , jedząc ciasto , 

że pojadą gdzieś za miasto , 

lecz z powodu tej wycieczki 

do solidnej doszło sprzeczki . 

- Autem !- mówi wujek Tadek . 

- Na motorach !- woła dziadek . 

Na to babcia - Autobusem ! 

Mama ;- lepiej minibusem !

Ala z Olą grzmią donośnie , 

że taksówką jest najprościej . 

Tylko tata głową kiwa , 

po czym nagle się odzywa ; 

-Samochody , autobusy , 

motocykle , minibusy - 

każdy z nich okropnie smrodzi , 

a to naszej ziemi szkodzi . 

Po co spalin jej dokładać ? 

Lecz jest na to dobra rada - 

pojedziemy rowerami , 

bo nie trują spalinami . 

Poprzez lasy , łąki , pola 

pędzi Ala , za nią Ola , 

mama , tata, babcia , dziadek , 

a na końcu wujek Tadek . 

Nowa moda jest w rodzinie 

i rodzina z tego słynie , 

że w sobotę się wybiera 

na wycieczkę na rowerach . 

Ziemia też oddychać musi , 

bo inaczej się udusi . 

 

2. Analiza wiersza - stawianie dziecku pytań typu ;- 

- Kto występuje w tym wierszu ? 

- Wymień wszystkich członków tej rodziny 

- Jakie plany miała ta rodzina ?

- O jakich środkach transportu była mowa w wierszu ? 

- Co zaproponował tato ? 

- Dlaczego akurat rower ? 

- Co to jest moda ? 

- Co to znaczy - Ekologia , ekologiczny (5-6-l) . 

 

3. Zabawa dydaktyczna - Czas dla ziemi . 

Rodzic mówi dziecku wymyślone przez siebie zdania na temat ekologii . 

Jeżeli dziecko uważa , że zdanie jest prawdziwe , podskakuje 5- razy . 

Jeżeli uważa , że zdanie jest fałszywe - zwija się w kuleczkę np ;- 

Czyste powietrze jest potrzebne nie tylko ludziom , ale też zwierzętom . 

Rower nie produkuje spalin . 

Torebki foliowe szybko się rozkładają i nie szkodzą przyrodzie . 

Woda w oceanie może być brudna , to nikomu nie szkodzi . 

Autobus jest bardziej ekologicznym środkiem transportu niż samochód 

którym jedzie tylko jedna osoba . 

Filtry na kominach nie pomagają w oczyszczaniu dymu , który z nich leci . 

Wylewanie ścieków z fabryk do rzeki szkodzi rybom . 

Ludzie mogą się zatruć , jedząc ryby pływające w ściekach . 

 

Oczywiście rodzice dzieci młodszych wymyślają dziecku łatwiejsze pytania typu ;- 

Czym oddycha człowiek? 

Czy rower potrzebuje benzyny ? itp 

 

4. Wprowadzenie literki Z, z w oparciu o wyraz zegar ( 5-6-l) 

Rodzice przygotują na kartce kształt literki z, Z ( Litera pisana , nie drukowana ) . 

Dziecko określa kształt litery .

Mówi z jakich elementów się składa ( kreska skośna , zygzaki ) . 

Opowiada o swoich skojarzeniach nowej literki z innymi literkami . 

Próbuje ją napisać paluszkiem w powietrzu , na dywanie . 

Wyszukuje znanych mu imion zaczynających się na literkę - Z . 

Podaje przykłady przedmiotów , zwierząt , roślin zaczynających się na - z . 

W miseczce z kaszą rysuje paluszkiem literkę - z po kaszy . 

 

5. Układanie schematu , a następnie modelu wyrazu - zegarek , wykorzystując 

głoski białe , a następnie kolorowe . 

Podział wyrazu na sylaby - liczenie sylab . - 5-6-l 

4-l- pracują z książeczkami wg kolejności ćwiczeń , 

3-l - Proszę wydrukować obrazki z serii - Nasz piękny świat , Nasza planeta Ziemia - kolorowanki . 

dziecko wybiera sobie obrazek do kolorowania .

Powrót do wyboru aktualności