Nagłówek Napis

ZIEMIA TO NASZ DOM

W ZWIĄZKU Z DŁUGIM , MAJOWYM WEEKENDEM ŻYCZYMY WSZYSTKIM PRZEDSZKOLAKOM I ICH RODZICOM ZDROWIA , TWÓRCZEGO WYPOCZYNKU I OBYŚMY JAK NAJSZYBCIEJ WRÓCILI DO NASZEGO PRZEDSZKOLA . -

12. Wycieczka do lasu . 

Trzebina jest przepięknie położoną krainą wśród lasów, łąk i pól . 

Jest też piękny park . - trzeba korzystać z tych dobrodziejstw . 

Codziennie korzystam z nich w mojej miejscowości  czuję i widzę 

ile to wnosi do mojego życia radości i zdrowia . 

Pogoda sprzyja takim inicjatywom . 

Obserwujmy bogatą faunę i florę , wymieniajmy nazwy drzew 

 zwróćmy uwagę na napotkane zwierzęta , nie tylko te duże , 

ale też te małe owady . Rozwijajmy w dziecku zainteresowania przyrodnicze . 

 

13 .Moja planeta Ziemia - praca plastyczna . 

Praca ta będzie polegała na tym , że dzieci starsze , przy pomocy dowolnej techniki , 

wykonają 2 prace ;-

Pierwsza praca będzie nosiła tytuł - ZDROWA PLANETA ZIEMIA - MOIM MARZENIEM . 

Druga praca będzie nosiła tytuł - SKUTKI NISZCZENIA NASZEJ ZIEMI . 

Proszę , by prace były na temat , by rozplanowane były na całej powierzchni kartki , 

wyraźne i przemyślane . 

4-l również mogą podjąć tą ambitną inicjatywę , jeśli jednak nie będą zainteresowane , 

to proszę , by wraz z 3-l kolorowały kolorowanki na temat - WIOSNA W LESIE . ( z internetu ) 

Chętnych rodziców proszę o przesyłanie zdjęć prac p Adrianie . 

Gdy już wrócimy do przedszkola , prosimy o zabranie prac w celu urządzenia wystawki . 

Posłużą nam one również do zajęć . 

 

14 . Praca z kartami pracy 

6-l - utrwalają sobie przerobione teksty , włącznie z literką Z, z .

Wykonują również dalsze ćwiczenia wg kolejności . 

5-l - pracują w nowych kartach pracy wg kolejności . 

4-l- pracują w kartach pracy , również wg kolejności , 

gdyby ćwiczeń bieżących już zabrakło , to proszę uzupełniać ćwiczenia zaległe . 

3-l- kolorują kolorowanki tematami których są ; LAS, PARK , POLE WIOSNĄ , - do wyboru . 

 

W ZWIĄZKU Z DŁUGIM , MAJOWYM WEEKENDEM ŻYCZYMY WSZYSTKIM PRZEDSZKOLAKOM 

I ICH RODZICOM ZDROWIA , TWÓRCZEGO WYPOCZYNKU I OBYŚMY JAK NAJSZYBCIEJ 

WRÓCILI DO NASZEGO PRZEDSZKOLA . -

 

POZDRAWIAMY . 

Powrót do wyboru aktualności