Nagłówek Napis

ŻYJEMY TYLKO RAZ

Zwierzęta leśne

7.Wiersz - J.Buczkówny -Tylko raz .

Chcą żyć jak i ty żyjesz,

wszystkie na świecie zwierzęta -

I mrówki i żaby i żmije , 

i pszczoła wiecznie zajęta .

I paź królowej - motyl 

niech fruwa tęczowozłoty .

I ślimak środkiem dróżki , 

niech pełznie, wystawia różki......

Przypatrz się z bliska dżdżownicy , 

biedronce jak kropki liczy , 

jaskółce jak gniazdko kleci 

jak pająk rozsnuwa sieci .

Niech skacze pasikonik ,

Niech świerszczyk w trawie dzwoni ........

Dla nich kwitnie łąka, 

dla nich rośnie las .

Jak i ty - żyją tylko raz .

Omówmy z dzieckiem ten wiersz .

- Dziecko wymienia nazwy zwierząt , które występowały w tym wierszu ,

- Mówi , gdzie je można spotkać ? ,

-Co jest ich wspólnym marzeniem? 

Wniosek - WSZYSCY MAJĄ PRAWO DO ŻYCIA ,KAŻDY JEST POTRZEBNY , DLATEGO NALEŻY MU SIĘ SZACUNEK .

Ze względu na wyjątkowe, zwłaszcza humanistyczne wartości tego utworu proponowałabym 

nauczyć tego wiersza na pamięć .

 

8. Jaka to nazwa ? - dzieci starsze .

Spośród wcześniej przygotowanych literek ( dzieci poznały już wszystkie litery jakie przewiduje podstawa programowa w przedszkolu ) , dziecko wybiera te literki , które pasują mu do ułożenia 

nazwy wybranego zwierzęcia .

np - biedronka ,lampart, małpy , papugi , słonie . 

Powinny to być nazwy tych zwierząt , które nie zawierają dwuznaków - sz,cz,dz,dż,dź,ch,oraz ó . 

 

9. Zwierzęta leśne .

Proszę wydrukować obrazki zwierząt leśnych z podziałem na 

Roślinożerne - sarna, jeleń , zając, wiewiórka , dzik .

Drapieżniki - wilk, lis, kuna, borsuk ,sowa .

Dziecko próbuje odpowiedzieć na pytania ; 

- Co jedzą  zwierzęta roślinożerne ? ,

- Czym odżywiają się drapieżniki ?,

- Jak powinniśmy się zachowywać w lesie ? ,

- Co robimy , gdy zobaczymy w lesie dzika ? ,

- Dlaczego kontakt z dzikimi zwierzętami może być niebezpieczny ? 

 

10. Dzieci starsze pracują w kartach pracy , 6- l oprócz tego czytają systematycznie teksty ,

a maluszki kolorują obrazki leśnych zwierzątek . 

Powrót do wyboru aktualności