Nagłówek Napis

Propozycje dla przedszkolaków i ich rodziców na poniedziałek.

Kiedy śmieje się dziecko , śmieje się cały świat

Witamy naszych przedszkolaków i ich rodziców w tak szczególnym i radosnym dniu.

,, Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat ''. J. Korczak.

Kochane Dzieci !

Z okazji Dnia Dziecka wszystkim dzieciom

życzymy zdrowia, wielu powodów do uśmiechu i radości.

Samych sukcesów , rozwijania swoich talentów i pasji

oraz beztroskiej zabawy. Spełnienia wszystkich marzeń,

prawdziwych przyjaciół i kochającej rodziny.

 

Przed nami nowy tydzień, którego tematem wiodącym jest Dzień Dziecka.

Propozycje na poniedziałek .

Temat: Nasze prawa i obowiązki.

 

1. Zabawa ruchowa - POKAŻ PROSZĘ.

Dzieci i rodzice bawią się razem pokazując:

Pokaż proszę gdzie masz oczy,

 gdzie masz uszy , a gdzie nos,

pokaż rękę, pokaż nogę,

gdzie na głowie rośnie włos ?

Podnieś rękę, tupnij nogą,

kiwnij głową ,,tak'' lub ,,nie'',

klaśnij w ręce, skocz do góry

i uśmiechnij się !

2. Zabawa integracyjna  MAŁY CZŁOWIEK.

Dzieci ilustrują ruchem treść wiersza :

Mały człowiek, duża sprawa. ( dzieci przykucają, wstają i zataczają rękami koło)

Mały człowiek, ma swe prawa. ( dzieci rękami wskazują siebie )

Strzegąc praw tych należycie, ( dzieci krzyżują ręce i przykładają do siebie )

układamy dziecku życie. (dzieci klaszczą, a następnie witają się przez podanie ręki)

3. Wysłuchajmy PIOSENKI O PRAWACH DZIECKA sł.i muz.Jerzy Kobyliński

Piosenkę można znaleźć w internecie.

Poproście dzieci , by opowiedziały, o czym jest piosenka, o jakich prawach dziecka jest w niej mowa.

Mam prawo żyć,

Mam prawo być sobą,

Czuć się bezpiecznie, wolną być osobą.

Mam prawo kochać i kochanym być,

Nie można mnie krzywdzić, poniżać i bić.

Mogę się śmiać,

Może się dziać pięknie,

Pragnę być zdrowy, rosnąć w swoim tempie.

Mam prawo wybrać sam przyjaciół swych,

Nie można mnie zmuszać do uczynków zlych.

       Ref.: Dziecka prawa poważna sprawa,

               Dziecka prawa to nie zabawa.

Mam prawo śnić, mam prawo być inny,

Mogę być słabszy, lecz nie czuć się winny.

Mam prawo śpiewać głośno, kiedy chcę,

Mam prawo płakać cicho, gdy mi źle.

          Ref.: Dziecka prawa poważna sprawa,

                   Dziecka prawa to nie zabawa.

 

4. PRAWA I OBOWIĄZKI - przedstawienie dzieciom praw i odpowiadających im obowiązków na ilustracjach ( można je znaleźć w internecie ). Krótkie omówienie praw i obowiązków z dziećmi - prawa są nierozłączne z obowiązkami np.:

prawo do zabawy - obowiązek sprzątania po zabawie

prawo do opieki lekarskiej - obowiązek dbania o własne zdrowie

prawo do życia w rodzinie - obowiązek dzielenia się z najbliższymi, troski o nich

prawo do nauki - obowiązek uczenia się i rozwijania swoich zdolności

5. NASZE PRAWA - zabawa plastyczna.

5-6 latki tworzą plakat , który będzie pokazywał , jakie prawa dzieci są dla nich najważniejsze. Możecie rysować, pisać , wyklejać i ozdabiać dowolnie plakat.                                            Podczas pracy dzieci rodzice mogą włączyć Piosenkę o prawach dziecka, mogą wspierać dzieci,służyć radą i pomocą, pomaga czytać napisy.

3-4 latkom rodzice wydrukują kolorowankę jednego z praw dziecka, a dzieci je pokolorują dowolnym rodzajem kredek.

MIŁEJ ZABAWY , MIŁEJ PRACY I DUŻO ZDROWIA DLA WSZYSTKICH

Powrót do wyboru aktualności