Nagłówek Napis

Zostań Mistrzem Odzysku.....

Nasze przedszkole.....

Musimy dbać o środowisko ekologiczne

ponieważ ono stanowi część nas

a my jesteśmy jego częścią.   ( H. Skolimowski)

 

Nasze przedszkole bierze udział w konkursie ogłoszonym przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy MISTRZ ODZYSKU. Celem konkursu jest zbiórka zużytch baterii oraz makulatury. Dzieci z grupy Troskliwe misie i z grupy Tuptusie wykonały pudełka na zużyte baterie. Pierwszym krokiem było oklejanie pudełek przyniesionych przez dzieci starymi gazetami metodą wydzieranki następnie dzieci malowały farbami pudełka aby były kolorowe. Każdy przedszkolak zabierze do domu swoje pudełko i będzie zbierać do niego stare baterie. Musimy pamiętać, że zużyte baterie wyrzucane w sposób niekontrolowany stanowią wielkie zagrożenie dla środowiska.

Poprzez udział w tym konkursie pragniemy przyczynić się do zmiany w sposobie myślenia i zachowania każdego człowieka rozwjając u dzieci przy współudziale nauczycieli oraz rodziców nawyków dotyczących ochrony środowiska naturalnego.

Powrót do wyboru aktualności