Nagłówek Napis

Płatności

W godzinach od 8:00 do 13:00 realizowana jest podstawa programowa bezpłatnie dla wszystkich dzieci.

Kolejne godziny pobytu dziecka w przedszkolu opłacane są 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu. Opłata za te godziny za 2 i kolejne dziecko w rodzinie wynosi 50% ustalonej stawki godzinowej.

Dzieci 6 letnie realizujące obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego korzystają z pobytu w przedszkolu bez opłaty za dodatkowe godziny.