عوامل موثر بر توسعه و توانمندی نیروی انسانی

نیروی انسانی از عوامل موثر در تحقق اهداف و ماموریت های هر سازمان به شمار می روند. در حال حاضر و با توجه به روند تغییرات در دنیای کسب و کار و سازمان ها ، توسعه و توانمندسازي منابع انساني به عنوان شاخه اي از مديريت منابع انساني، مورد توجه جدی انديشمندان و صاحب نظران رشته ي مديريت قرار گرفته است.

رابطه بین عوامل مؤثر بر عملکرد کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه ...

چکیده: خلاصه ماشینی: "به منظور نیل به این هدف فرضیه‌هایی مبنی بر وجود رابطه بین عوامل مؤثر بر عملکرد(توانایی انجام کار، وضوح نقش، حمایت سازمانی، انگیزش، ارزیابی، تناسب محیطی و اعتبار کارکنان)و رضایت دانشجویان مطرح شد.

سنجش عوامل موثر بر عملکرد کسب و کارهای زنان کارآفرین در روستاهای ...

برنامه‌ریزی برای توسعة کسب‌وکارهای زنان روستایی در گام نخست نیازمند شناسایی عوامل بهبود‌دهندۀ عملکرد این‌گونه کسب‌وکارهاست. بر همین اساس، در پژوهشی پیمایشی به بررسی ماهیت و کیفیت اثر‌گذاری هر‌یک از عوامل مؤثر بر ...

تحلیل عاملی عوامل مؤثر بر موفقیت عملکرد اعضاء هیئت مدیره شرکت های ...

مطالعه حاضر با هدف کلی بررسی عوامل مؤثر بر علل موفقیت عملکرد اجتماعی و اقتصادی اعضاء هیئت مدیره شرکت های تعاونی روستایی و تولید و کشاورزی در شهرستان صحنه به روش توصیفی- همبستگی انجام شد. جامعه آماری تحقیق کلیه شرکت های تعاونی روستایی این شهرستان (18 تعاونی به تعداد 86 مدیرعامل) را دربر می گیرد.

مقاله بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد تحصیلی یادگیرندگان الکترونیکی در آموزش ...

بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد تحصیلی یادگیرندگان الکترونیکی در آموزش عالی: ارائه مدل موفقیت بر اساس دیدگاه یادگیرندگان چکیده هزینه هاي هنگفت صرف شده براي سامانههاي یادگیري الکترونیکی (به عنوان یک فن آوري) برگشتپذیر نمیباشند، مگر اینکه دانشجویان در این سامانهها به موفقیت دست یابند.

اثر تنشهای محیطی غیرزنده بر گیاهان و عوامل موثر در مقاومت به تنش ها

تنش های محیطی مهمترین عامل کاهش دهنده عملکرد محصولات کشاورزی در سطح جهان هستند. به طور کلی تنش به معنای فشار شدید اثرات برخی نیروهاست که منجر به توقف عملکرد نظام های طبیعی می شود. هر عامل محیطی که قادر به القای یک جریان بالقوه تخریبی د ر گیاهان باشد تنش نام د ارد.

عوامل مؤثر بر عملکرد دهیاری‌های استان گیلان

این مطالعه با هدف بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد دهیاری‌های استان گیلان انجام گرفته است. تحقیق حاضر از نوع توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق را 839 دهیاری استان گیلان تشکیل می‌دهند که از آن میان، 149 دهیاری به‌صورت ...

سرعت واکنش — به زبان ساده – فرادرس - مجله‌

عوامل موثر بر سرعت واکنش. عوامل بسیاری بر سرعت یک واکنش شیمیایی موثر هستند مانند: غلظت واکنش‌دهنده‌ها، دما، حالت فیزیکی واکنش‌دهنده‌ها، پراکندگی واکنش‌دهنده‌ها، نوع حلال و همچنین حضور یا عدم حضور یک کاتالیزور.

عوامل مؤثر بر عملکرد ادغام سازمان‌ها در بخش دولتی ایران

ادغام سازمان‌های دولتی نوعی تجدید ساختار در بخش دولتی و یکی از راهبردهای اصلاح نظام اداری در این بخش بوده و هست که تشکیلات جدیدی در بدنۀ دولتی ایجاد می‎کند و بر عملکرد سازمان­ها تأثیر زیادی می‎گذارد. مسئلۀ اصلی در این ...

بررسی تأثیر ویژگی‌های نقش و عوامل فردی فروشنده بر عملکرد نیروهای فروش ...

عزیزی و همکاران (1391) در پژوهش خود تلاش کردند تا با رویکرد چند سطحی، عوامل مؤثر بر عملکرد نیروی فروش را در دو بعد ادراکات شغلی (سطح نیروی فروش) و سازمان فروش شناسایی نمایند. نتایج حاصل از پژوهش نشان دادند که خود کامیابی فروش، مشتری‌گرایی و جوّ رقابتی بر عملکرد نیروی فروش تأثیر مثبت و معناداری دارند.

عملکرد صادراتی

عوامل مؤثر بر عملکرد صادراتی شرکت های کوچک و متوسط نویسنده: زهره دهدشتی شاهرخ منبع: مطالعات مدیریت ۱۳۸۶ شماره ۵۳ کلید واژه ها: استراتژی شرکتهای کوچک و متوسط عملکرد صادراتی حوزه های تخصصی: حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت بازرگانی مدیریت بازرگانی بازاریابی بین الملل تعداد بازدید : ۵۷۶۵ چکیده تعداد دانلود : ۲۸۸۹ ۲.

بررسی تأثیر عوامل فردی و سازمانی بر عملکرد ذی حسابان دستگاه‌های دولتی ...

عوامل موثر بر عملکرد ذیحسابان دستگاههای دولتی ج: عملکردذیحسابان دستگاههای دولتی الف: عوامل سازمانی سیستم بودجه ریزی بوروکراسی اداری ارتباطات بین فردی قوانین و مقررات مالی استقلال شغلی تحصیلات و تخصص انگیزش شغلی حمایت سازمانی ب: عوامل فردی

عوامل مؤثر بر صدور مجازات‌های جایگزین حبس

دیدگاه‌های نوین جرم‌شناسی، کیفر شناسی و جامعه‌شناسی جنایی که تا حدودی مبتنی بر اصلاح و درمان مجرمین و باز پذیری اجتماعی آن‌هاست، تأثیرات شگرفی را بر حقوق کیفری که صرفاً دارای جنبه‌های سزا دهی محض است برجای گذاشته و ...

سرعت واکنش — به زبان ساده – فرادرس - مجله‌

عوامل بسیاری بر سرعت یک واکنش شیمیایی موثر هستند مانند: غلظت واکنش‌دهنده‌ها، دما ، حالت فیزیکی واکنش‌دهنده‌ها، پراکندگی واکنش‌دهنده‌ها، نوع حلال و همچنین حضور یا عدم حضور یک کاتالیزور. با وجود اینکه یک معادله شیمیایی موازنه شده روابط کمی میان مقادیر واکنش‌دهنده و فرآورده را بیان می‌کند اما هیچ اطلاعاتی در خصوص سرعت وقوع آن بدست نمی‌دهد.

بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد بانک‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ...

یافتهها: از جمله نتایج بترتیب اولویت 6 عامل اصلی شامل کفایت سرمایه، مدیریت دارایی، توانایی مدیریت، درآمد، مدیریت نقدینگی و حساسیت نسبت به ریسک و از 23 عامل فرعی معیارهای اندازه بانک، کل تسهیلات، کل دارایی، تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیردولتی، درآمد کل، داراییهای غیرفعال، سایر سپردهها، اوراق مشارکت، وجه نقد و سود و زیان عملیاتی دارای وزن …

مقاله مدلسازی عوامل موثر بر عملکرد نوآوری بنگاههای بخش مواد پیشرفته در ...

تاثیر عوامل مختلف بر عملکرد نوآوری بنگاه بهشدت متاثر از شرایط زمینهای است. با توجه به اهمیت اقتصادی و راهبردی بخش مواد پیشرفته در ایران، این مقاله کوشیده است عوامل موثر بر عملکرد نوآوری بنگاههای این بخش را مدلسازی نماید.

بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد بانک‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ...

هدف: شناسایی عوامل اصلی تأثیرگذار در ثبات مالی اقتصاد ملی و مدیریت بهینه نظام بانکی دارای اهمیت زیادی است. هدف بررسی عملکرد مالی بانک‌ها با شناسایی شاخص‌های اصلی و فرعی تأثیرگذار و تعامل آنها بر اساس مدل کملز با تأکید ...

شناسایی عوامل مؤثر بر ارتقای سطح کیفی و ایمنی عملکرد افسران عرشۀ کشتی ...

این تحقیق به شناسایی عوامل مؤثر بر ارتقای سطح کیفی و ایمنی عملکرد افسران عرشۀ کشتی‌های نفتکش کشورمان پرداخته است. این تحقیق، کاربردی و توصیفی ـ پیمایشی است. نخست در بخش توصیفی، 26 عامل شناسایی شد. سپس، در بخش پیمایشی این ...

فرتیک- آشنایی کامل با مدیریت پروژه چابک

با پیشرفت کسب و کار‌ها و توسعه شرکت‌ها، مدیریت زمان و هزینه بیشتر از گذشته حائز اهمیت خواهد بود و در چنین شرایطی به کار‌گیری رویکردی مناسب که بتواند بهترین و

تحلیل عوامل مؤثر بر عملکرد ورزشکاران حرفه‌ای فوتبال ایران

یافته ­ها: نتایج نشان داد که عوامل مؤثر داخل زمین دارای هفت مؤلفه و مهم‌ترین آنها به‌ترتیب مربی و کیفیت ورزشگاه و همچنین عوامل مؤثر در خارج از زمین دارای شش مؤلفه و به‌ترتیب فدراسیون و خانواده مهم‌ترین عوامل تعیین شدند. نتیجه ­گیری: تأثیر عوامل به‌دست‌آمده بر عملکرد ورزشکاران تأیید شد که می‌توان با استفاده از آموزش و فرهنگ‌سازی به آنها جهت داد.

وجدان کاری - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

عوامل اثرگذار بر وجدان کاری عبارت‌اند از: به‌کارگیری کارکنان بر اساس علاقه و توانایی و تلاش برای ارضای نیازهای آنان تقسیم کار مطلوب کارکنان و احتساب سختی، حساسیت و پیچیدگی کار در تنظیم حقوق و مزایا و ارزیابی عملکرد کارکنان برای ایجاد امکان پیشرفت تشویق و تنبیه کارکنان و ارائه فرصت و امکان لازم برای ترفیع بر اساس معیارهای قبل از اندازه‌گیری

توان عملیاتی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

عوامل مؤثر بر توان توان سیستم‌های ارتباطی به وسیلهٔ فاکتورهای متعددی محدود می‌شود که برخی در زیر توضیح داده می‌شوند: محدودیتهای آنالوگ ماکزیمم توان قابل دستیابی (ظرفیت کانال) با پهنای باند در هرتز و نسبت سیگنال به نویز متوسط آنالوگ فیزیکی تحت تأثیر قرار می‌گیرد.

بررسی تأثیر ویژگی‌های نقش و عوامل فردی فروشنده بر عملکرد نیروهای فروش ...

هدف از این پژوهش بررسی تأثیر عوامل فردی و ویژگی‌های نقش بر عملکرد نیروی فروش است. براساس تحقیقات گذشته در این پژوهش، مشتری‌گرایی، درجه انطباق‌پذیری و گرایش به ارزش دوره عمر مشتری، به‌منزله عوامل فردی مؤثر بر عملکرد ...

OUR NEWSLETTER

join our newsletter

Subscribe to the Puik Store mailing list to receive updates on new arrivals, special offers
and other discount information.