بررسی اثر نوع ریزنمونه و سطوح مختلف تنظیم‌کننده‌های رشد بر کال‌زایی و ...

بررسی اثر نوع ریز نمونه و سطوح مختلف تنظیم­کننده­های رشد بر کال­زایی و باززایی در گیاه دارویی بابونه (Matricaria aurea L.). شیما وطن‌دوست 1 و علیرضا زبرجدی 1،2*. 1 ایران، کرمانشاه، دانشگاه رازی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی ...

آموزش اصول و مبانی کشت بافت های گیاهی | فرادرس

باززایی گیاه به وسیله جنین‌زایی سوماتیکی عوامل تاثیرگذار بر جنین‌زایی سوماتیکی کاربرد‌ها و مشکلات جنین‌زایی سوماتیکی درس هفتم: ریزازدیادی مراحل ریزازدیادی تکثیر به روش ریزازدیادی مزایای ریزازدیادی معایب ریزازدیادی شرایط هسته‌ای در‌این ویوو فرایندهای هسته‌ای در زمان القای تشکیل کالوس شرایط هسته‌ای در کشت کالوس و سوسپانسیون

بررسی کالوس زایی و باززایی از جنین نارس ارقام گندم

میانگین درصد کال زایی در پایان دوره یادداشت برداری از 46 تا 95 درصد به ترتیب در ارقام ‏شعله و کراس سرخ تخم متغیر بود. رقم کراس سرخ تخم از نظر پاسخ به کال زایی و رقم الوند از نظر ‏بیشترین میزان باززایی گیاهچه از کالوس در کوتاه ترین زمان کشت درون شیشه ای، به عنوان برترین ارقام ‏شناخته شدند.

پایانامه های دانشگاه صنعتی شاهرود

S91: تاثیر تنظیم کننده های رشد گیاهی و نوع ریزنمونه بر کالوس زایی و باززایی درون شیشه ای گیاه دارویی سرخارگل (1392) [کلیدواژه ها: سرخارگل، کالوس زایی، شاخه زایی، ریشه زایی، تنظیم کننده های رشد گیاهی] S447: بررسی میزان تولید رزمارینیک اسید و بیان ژن مهار کننده smMYB39 در ریشه های مویین القا شده در گیاه Mentha aquatica (1397)

مطالعه تغییرات میزان هورمون‌های اکسین و سیتوکینین و تغییرات سوماکلونال ...

بررسی محتوای هورمون سیتوکینین در اندام­ هوایی گیاهان باززایی شده: مقدار بالاترین درصد باززایی یعنی در محیط MS حاوی 2 میلی گرم در لیتر BAP مشاهده شد. میزان محتوای سیتوکینین اندازه­گیری شده در اندام­های هوایی (مجموعه جوانه برگ و ساقه) نو­ساقه­های باززایی شده در یک بازه زمانی سه ماهه، افزایش معنی­داری را در سطوح سیتوکینین نشان داد (شکل A1).

بهینه‌سازی نوع ترکیب تنظیم کننده رشد گیاهی و نمک‌های محیط کشت در ...

بدین منظور آزمایشی برای ریزافزایی گیاه برگ­زینتی سینگونیوم طراحی و اجرا گردید. در راستای درصد باززایی ریزنمونه‌های گره با طول یک سانتی‌متر در محیط‌کشت‌ نیمه­جامد MS حاوی غلظت­های مختلف تنظیم کننده رشد گیاهی BA و Kin قرار داده شدند. به منظور بررسی درصد پرآوری ریزنمونه­ها آزمایشی در قالب طرح فاکتوریل بر پایه طرح کاملاً تصادفی با پنج تکرار انجام شد.

بررسی اثر نوع ریزنمونه و سطوح مختلف تنظیم‌کننده‌های رشد بر کال‌زایی و ...

امروزه روش‌های بیوتکنولوژی و اصلاح گیاهی براساس باززایی گیاه از طریق کشت بافت قرارگرفته است. باززایی گیاه از سلول و بافت گیاهی به دلیل وجود خاصیت پرتوانی امکان‌پذیر است. گزارش­هایی متعددی از کشت بافت بابونه برای تولید کالوس و باززایی غیرمستقیم وجود دارد که به تعدادی از آنها اشاره می­شود.

علی شاهی قره لر

ارزیابی کمی عصاره گیاه زعفران ( Crocus sativus L) کشت شده در شهرستان مشگین شهر با بکارگیری کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا ( HPLC ) ارائه شده در پنجمین کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، گیاهان دارویی و ...

آزمایشگاه کشت بافت - farmer

مقدمه : بهره برداری از توان باززایی گیاه کامل توسط یک سلول گیاهی می تواند موجب وسعت عمل در انتخاب و انتقال مزرعه آزمایشی به روی میز کار آزمایشگاه گردد. به نژادگر می تواند با استفاده از یک گرم بافت گیاهی تعداد 105×23 پروتوپلاست گیاهی را در یک میلی لیتر محلول شناور سازد و مطالعات گوناگونی را به اجرا بگذارد.

ریزازدیادی | دی مگ

باززایی گیاه، با کشت قطعه ای از بافت گیاهی فاقد بافت مریستمی از قبل شکل گرفته (منشاء نابجا) یا از کشت سلولی و بافت کالوس (منشأ مجدد) امکان پذیر است. باززایی گیاه به روش تکثیر جوانه جانبی، بر مبنای وجود بافت مریستمی از پیش تشکیل شده می باشد.

باززایی گیاه بنفشه معطر (Viola odorata) از طریق کالوس‌های حاصل از دمبرگ

بهترین رشد و بیش‌ترین میزان باززایی شاخه از کالوس­های دمبرگ در محیط کشت حاوی 5/1 میلی­گرم در لیتر BA مشاهده گردید. گیاهچه­ها نیز به­آسانی در همان محیط کشت، پس از واکشت دوم، ریشه­زایی نمودند و پس از آن با صد در صد زنده­مانی در بستر پیت­ماس و پرلیت سازگاری یافتند.

بهینه سازی کالوس زایی و باززایی گیاه دارویی سنبل الطیب

در این آزمایش اثرات دو هورمون اکسین و سیتوکینین بر روند کالوس زایی و باززایی گیاه دارویی سنب لالطیب بررسی شد. بذرهای دو ژنوتیپ سنب لالطیب در آزمایشی به صورت فاکتوریل با سه فاکتور ژنوتیپ، ریزنمونه و محیط کشت در قالب طرح ...

باززایی دو رقم تجاری نیشکر CP48-103 و CP69-1062 از ریزنمونه های برگ انتهایی

جهت باززایی گیاهچه از کالوس­های بدست آمده، محیط MS با 7 گرم آگار به همراه 30 گرم ساکاروز با یکی از 6 تیمار متفاوت هورمونی ارائه شده در جدول 1 استفاده شد. این آزمایش نیز بصورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با 4 تکرار (گلدان شیشه‌ای کوچک) اجرا گردید. به­طوری­که اثر تیمارهای مختلف هورمونی بر روی 2 ژنوتیپ نیشکر بررسی شد.

پایگاه مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی

معمولا پیش نیاز تراریختی، کشت بافت و باززایی گیاه از جداکشت می باشد. در این آزمایش با استفاده از تیمارهای هورمونی مختلف شامل هورمون 2, 4, D (2,4-Dichlorophenoxyacetic acid) هورمون BAP (6-Benzylaminopurin)، هورمون NAA ...

کتاب «ریزازدیادی گیاه سوسن چلچراغ» منتشر شد

با توجه به اینکه یکی از راه‌های غلبه بر این محدودیت‌ها، استفاده از هیبریدهای سوماتیکی و برای بهره‌مندی از مزایای این تکنیک، اولین قدم وجود یک سیستم بهینه برای باززایی گیاه از پروتوپلاست است از اینرو نگارش این کتاب نیز در همین راستا و در گام اول به منظور بررسی امکان باززایی گیاه سوسن چلچراغ از طریق کشت پروتوپلاست صورت گرفت.

باززایی | دانلود مقالات ISI باززایی | 4290 مقاله انگلیسی + ترجمه فارسی

باززایی (زیست شناسی) (به انگلیسی: regeneration)تولید گیاه از پروتوپلاست، سلول‌های منفرد و نمونه‌ای از بافت گیاهی به دلیل وجود خاصیت پرتوانی، باززایی نام دارد. گیاه باززا شده کاملاً مشابه گیاهی است که سلول‌های آن در باززایی مورد استفاده قرار گرفته‌اند. باززایی گیاه از طریق روش‌های کشت بافت، اساس روش‌های فناوری زیستی و اصلاح گیاهی می‌باشد.

خواص درمانی گیاه اسفند یا اسپند

دراین تحقیق بمنظور باززایی گیاه اسپند جهت بررسی ارتباط بین مراحل مختلف تمایز و تولید آلکالوئیدها از جدا کشت‌های مختلف نهال اسپند و نیز محیط کشت حاوی هورمون BA,KIN و ویتامین تیامین تشخیص داده شد. علاوه بر آن از نظر وجود آلکالوئیدها، کالوس‌های تیره و آبدار نسبت به کالوس‌های سبز و شفاف بیشترین آلکالوئیدها را دارا بودند.

زیست شناسی

موارد یافت شده: 665 1 - بهینه سازی کشت درون شیشه ای جنین زیگوتیک گیاه نوروزک (Salvia leriifolia Benth) (چکیده) 2 - اثر تجویز داخل نخاعی ویتامین K2 بر رفتارهای دردی در آزمون های Tail flick و فرمالین در موش صحرایی (چکیده) 3 - مقایسه اثر عصاره های ...

مجله پژوهشهای گیاهی (علمی) - فهرست مقالات

بررسی اثر نوع ریزنمونه و سطوح مختلف تنظیم‌کننده‌های رشد بر کال‌زایی و باززایی در گیاه دارویی بابونه (Matricariaaurea L.) صفحه 227-240. شیما وطندوست؛ علی رضا زبرجدی. مشاهده مقاله; اصل مقاله 581.32 K

انتخاب بهترین محیط باززایی و بررسی تأثیر وراپامیل بر روی پاسخ دفاعی ...

به منظور بهینه نمودن شرایط کشت بافت گیاه گوجه‌فرنگی (Solanum lycopersicum)، تأثیر13 ترکیب هورمونی مختلف و دو ریزنمونه کوتیلدون و هیپوکوتیل بر روی میزان باززایی سه رقم نیوتون، این‌فینیتی و دافینس، مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش به ...

باززایی گیاه ازمک (Cardaria draba L.) از طریق کشت بافت

سپس گیاهان به مدت 2 هفته در محیط کشت پایه MS بدون هورمون و 4 هفته در گلدان­های حاوی پیت­ماس استریل در شرایط گلخانه نگهداری شدند و 90 درصد موفقیت در باززایی گیاهان مشاهده شد. واژه­های کلیدی: ازمک، کشت بافت، کال­زایی و شاخه­زایی مستقیم مقدمه ازمک با نام علمی Cardaria draba گیاهی علفی، دو لپه از خانواده شب بو (Crucifereae) است.

انتخاب بهترین محیط باززایی و بررسی تأثیر وراپامیل بر روی پاسخ دفاعی ...

نمونه­های باززا شده پس از 38 روز به محیط ساقه­زایی (جدول 2) منتقل شدند و پس از دو هفته گیاهچه­های رشد کرده به محیط ریشه­زایی (جدول 2) انتقال یافتند. شرایط اتاق کشت برای محیط­های باززایی، ساقه­زایی و ریشه­زایی داری شرایط فتوپرویود 16/8 (به ترتیب روشنایی/ تاریکی) و نور فلورسنت با شدت 60 میکرومول فوتون بر متر مربع در ثانیه بود.

insf.org

تولید محرکهای رشد گیاه جلبک پایه با استفاده از پتانسیل آنزیمی ریزجانداران خاک زی ... افزایش راندمان باززایی گیاهچه سیب زمینی با ترکیب منابع نوری و ضریب تکثیر میکروتیوبر درآزمایشگاه و مینی ...

تولید جنین سوماتیکی و باززایی گیاه با استفاده از ریزنمونۀ تخمدان در ...

به‌منظور تولید گیاهچه و باززایی گیاه، جنین‏های تولید‌شده در مرحلۀ اژدری به محیط کشت MS حاوی 1 میلی‏گرم در لیتر BAP منتقل شدند. در این محیط کشت بیشتر جنین‏ها جوانه زدند. کلیدواژه‌ها انگور ؛ باززایی ؛ جنین‏زایی سوماتیکی ؛ ریزنمونۀ تخمدان‌ عنوان مقاله [English]

گیاه خرفه

1. خرفه بومی آمریکای جنوبی یا افریقای شمالی می باشد. 2. فصل رویش این گیاه به گرمترین ماههای سال (4-3ماه)محدود می شود. 3. خرفه درمناطق بالاترازعرض جغرافیایی 60 درجه شمالی نمی روید. 4. بذور خرفه برای ...

OUR NEWSLETTER

join our newsletter

Subscribe to the Puik Store mailing list to receive updates on new arrivals, special offers
and other discount information.