(آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای همراه با ارزیابی کیفی) " انجام ...

پیرو آگهی فراخوان مندرج در روزنامه اسکناس مورخ ۱۵/۰۸/۱۴۰۱ و همشهری مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۶ به منظور ایجاد فضای رقابتی بیشتر، شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران در نظر دارد با عنایت به قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ و ...

(آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای همراه با ارزیابی کیفی ...

شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران (آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای همراه با ارزیابی کیفی) " انجام عملیات ۱۰،۰۰۰ ( ده هزار) متر حفاری اکتشافی و مغزه گیری به روش وایرلاین و حفاری یک حلقه چاه (۲۰۰ متر ...

قانون برگزاری مناقصات با آخرین تغییرات | وکیل پایه یک دادگستری

قانون‌ برگزاری‌ مناقصات مصوب ۱۳۸۳/۱۱/۰۳ فصل اول‌ ـ کلیات‌ ماده ۱ـ کاربرد الف ‌ـ این‌ قانون‌ به‌ منظور تعیین‌ روش‌ و مراحل‌ برگزاری‌ مناقصات‌ به‌ تصویب‌ می‌رسد و تنها در معاملاتی‌ که‌ با رعایت‌ این‌ قانون ...

آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای همراه با ارزیابی کیفی انجام ...

شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران در نظر دارد با عنایت به قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ و آییننامه اجرایی بند "ج" ماده (۱۲) قانون برگزاری مناقصات، برگزاری فرآیند ارجاع کار و انتخاب شرکت ذیصلاح جهت " انجام عملیات ۲۰،۰۰۰ ( بیست هزار) متر حفاری اکتشافی و مغزه گیری به روش وایرلاین در معدن طلای زرشوران " را از طریق مناقصه عمومی یک مرحلهای …

دعوت به مناقصه احداث کارخانه آهن اسفنجی به ظرفیت 2 میلیون تن در سال با ...

فراخوان شناسایی و پیش ارزیابی پیمانکار واجد شرایط جهت شرکت در مناقصه. شرکت صنایع معدنی فولاد سنگان خراسان در نظر دارد نسبت به شناسایی و پیش ارزیابی شرکت های واجد شرایط جهت دعوت به مناقصه احداث کارخانه آهن اسفنجی به ...

شناسایی شرکت ها/کنسرسیوم های توانمند، در راستای افزایش ظرفیت و توسعه ...

موضوع فراخوان: شرکت صنایع معدنی فولاد سنگان خراسان در نظر دارد با شناسایی شرکت ها/کنسرسیوم های توانمند، در راستای افزایش ظرفیت و توسعه، پروژه افزایش ظرفیت زیر سقف کارخانه گندله سازی خود را از طریق مناقصه مهندسی، تدارک ...

« آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای همراه با ارزیابی کیفی» "خرید و ...

شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران در نظر دارد با عنایت به قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ و آییننامه اجرایی بند "ج" ماده (۱۲) قانون برگزاری مناقصات، برگزاری فرآیند ارجاع کار و انتخاب تأمین کننده ذیصلاح جهت "خرید و تحویل ۱۰۰ (یکصد) تن سیانید سدیم قرصی با خلوص ۹۸ درصد مورد نیاز کارخانه طلای زرشوران" را از طریق مناقصه عمومی یک مرحلهای …

آگهی مناقصه یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی تهیه ،طبخ و سرو غذای ...

1- نام دستگاه مناقصه گزار: شرکت منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس 2- نشانی دستگاه مناقصه گزار: بندر عباس – کیلومتر 13 بزرگراه شهید رجائی جنب پاسگاه نیروی انتظامی خونسرخ – تلفن 10-33592201 (076) 3 – موضوع مناقصه : تهیه ،طبخ و سرو غذای کارکنان

آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای همراه با ارزیابی کیفی انجام ...

شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران در نظر دارد با عنایت به قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ و آیین‌نامه اجرایی بند "ج" ماده (۱۲) قانون برگزاری مناقصات، برگزاری فرآیند ارجاع کار و انتخاب شرکت ذیصلاح جهت ...

دانلود رایگان روش اجرایی شرکت در مناقصات | ویکی فرم

روش اجرایی شرکت در مناقصات ۱- هدف : هدف از تدوین این فرآیند، بیان نحوه شرکت در مناقصات بمنظور حصول اطمینان از در نظر گرفتن همه نیازها و الزامات و مشخصات اعلام شده از سوی مناقصه‌گزار در ارائه پیشنهاد میباشد. ۲- محدوده : این فرآیند برای همه مناقصاتی که مطابق دامنه تعریف شده سیستم، شرکت در آنها وارد میشود، کاربرد دارد.

مناقصه ها، مزایده ها و فرم های مربوطه

مناقصه: فرایندی‌ است رقابتی ‌برای‌ تأمین کیفیت مورد نظر (طبق‌ اسناد مناقصه‌)، که‌ در آن‌ تعهدات‌ موضوع‌ معامله‌ به‌ مناقصه‌گری‌ که‌ کمترین‌ قیمت ‌متناسب‌ را پیشنهاد کرده‌ باشد، واگذار می‌شود.

3583 مناقصه – شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران – خرید و ...

پیرو آگهی فراخوان مندرج در روزنامه نوآوران مورخ ۲۱/۰۴/۱۴۰۱ و ایران مورخ ۲۲/۰۴/۱۴۰۱ به‌منظور ایجاد فضای رقابتی بیشتر، شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران در نظر دارد با عنایت به قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ و ...

« آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای همراه با ارزیابی کیفی» "خرید و ...

شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران در نظر دارد با عنایت به قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ و آیین‌نامه اجرایی بند "ج" ماده (۱۲) قانون برگزاری مناقصات، برگزاری فرآیند ارجاع کار و انتخاب تأمین کننده ذیصلاح جهت ...

تعریف مناقصه و مزایده, سؤالات متداول

پاسخ : مناقصه فرآیندی اسـت رقابتـی برای تأمین کیفیت مـورد نظر (طبق اسـناد مناقصه ) که در آن تعهدات موضـوع معـامله بـه مناقصه گری که کمترین قیمت را پیشنهاد کرده باشد، واگذار می شود و مناقصه برای دسترسی به دو مولفه اساسی ...

(آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای همراه با ارزیابی کیفی ...

موضوع مناقصه: انجام عملیات ۱۰،۰۰۰ ( ده هزار) متر حفاری اکتشافی و مغزه گیری به روش وایرلاین و حفاری یک حلقه چاه (۲۰۰ متر) تست پمپاژ و انجام آزمون مربوطه در معدن طلای زرشوران طبق شرح مندرج در اسناد مناقصه. نوع مناقصه: یک مرحله ای عمومی همراه با ارزیابی کیفی مدت زمان اجرای پروژه: یک سال کامل شمسی.

پرسش و پاسخ قانون مناقصات! | روزنامه مناقصه مزایده

۱- مناقصه یک مرحلهای: مناقصهای است که در آن نیازی به ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها نباشد. در این مناقصه پاکتهای پیشنهاد مناقصهگران در یک جلسهگشوده و در همان جلسه برنده مناقصه تعیین میشود. ۲- مناقصه دو مرحلهای: مناقصهای است که به تشخیص مناقصهگزار، بررسی فنی بازرگانی پیشنهادها لازم باشد.

OUR NEWSLETTER

join our newsletter

Subscribe to the Puik Store mailing list to receive updates on new arrivals, special offers
and other discount information.